Author Archives: krubeenan

วิธีการสมัคร WordPress แบบง่ายๆ

คำชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละห้องสมัคร WordPress โดยศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บบล๊อกนี้ค่ะ

1 เข้าเว็บ wordpress.com
2. คลิกปุ่ม Get Started
3.ให้กรอกข้อมูลมีรายละเอียดอยู่ 4 ช่องคือ
3.1 e-mail ของกลุ่มนักเรียน ( 1 กลุ่มสมัครเพียงคนเดียว)
3.2 username
3.3 password (ถ้าสมัครไม่ผ่านให้พิมพ์ภาษาอังกฤษรวมกับตัวเลขค่ะ)
3.4 ชื่อเว็บบล๊อก
     ปล. ให้ username และเว็บบล๊อกชื่อเหมือนกันและให้สัมพันธ์กับเรื่องที่ทำ
4. คลิก Create blog
5. จากนั้นให้ไปยืนยัน (Activate) ที่ e-mail ที่ใช้ในการสมัคร
6. ให้นักเรียนส่งงานตามที่อธิบายในบล๊อกหัวข้อด้านล่างนะคะ

การสมัครสมาชิก wordpress

คำชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละห้องสมัคร WordPress โดยศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บบล๊อกนี้
1. คลิกที่ เนื้อหาบทเรียน –> วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ง 30250
2. คลิกหน่วยที่ 2 การสร้างงานด้วย WordPress  –> คลิกเอกสารประกอบการเีรียน Wordpress
3. คลิกที่คำว่า Slideshare –> คลิก save
4. เมื่่อสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนเข้า e-mail ที่นักเรียนใช้สมัคร Wordpress
เพื่อ Activate ในการสมัครอีกครั้งค่ะ
5. จากนั้นให้นักเรียนส่งลิงค์บล๊อกตามหัวข้อด้านล่างค่ะ

 

การส่งงาน Link บล๊อก WordPress

คำชี้แจง ในการส่งบล๊อก WordPress
1.   ให้นักเรียนส่ง Link บล๊อก WordPress ของกลุ่มตัวเองที่เว็บบล๊อกของครู ที่หัวข้อ
 ผลงานนักเรียน –> เลือกห้องของตัวเอง –> ลิงค์บล๊อก WordPress  โดยให้แจ้ง
ชื่อสมาชิกกลุ่ม เลขที่ ชั้น เรื่องที่ทำ และ copy link ชื่อบล๊อก WordPress แล้วคลิกส่งค่ะ

2. ให้นักเรียนกรอกรายละเอียดที่ หัวข้อ ส่งชื่อบล๊อก ด้วย เนื่องจากในกรณีที่นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ลืม username และ password จะได้มาสอบถามที่ครูได้ค่ะ

ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์

การใช้และการสมัคร Dropbox

Dropbox คืออะไร?

ความหมายโปรแกรมคอมพิวเตอร์

          โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (อังกฤษ: computer program) คือ กลุ่มชุดคำสั่งที่ใช้อธิบายชิ้นงาน หรือกลุ่มงานที่จะประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจหมายถึง ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน หรือ โปรแกรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่นั้นเป็นชุดคำสั่งที่ออกแบบตามอัลกอริทึม โดยปกติแล้วเขียนโดยโปรแกรมเมอร์ หรือไม่ก็สร้างโดยโปรแกรมอื่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุด หนึ่ง ๆ อาจเขียนขึ้นด้วยระบบรหัส หรือที่เรียกว่า ภาษาเครื่อง ซึ่งมักเขียนได้ยากและเหมาะกับช่างเทคนิคเฉพาะทาง ภายหลังจึงได้มีการสร้างภาษาโปรแกรมที่ใกล้เคียงภาษามนุษย์มากขึ้น เช่น ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล (COBOL) ภาษาเบสิก (BASIC) ภาษา C# ภาษาจาวา เป็นต้น ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจเขียนโปรแกรมไว้ใช้ส่วนตัว หรือเพื่อให้ผู้อื่นใช้ต่อ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมประยุกต์หรือไลบรารี เช่น โปรแกรมสำหรับวาดภาพ (graphics) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมตารางจัดการ (spread sheet) โปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมักติดตั้งมาจากโรงงานที่ผลิต และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่จะทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการคอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานให้ประสานกัน ในการเขียนโปรแกรม ผู้เขียนจะต้องเข้าใจขั้นตอนวิธี (อัลกอริทึม) และภาษาที่จะใช้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมเครื่องให้ทำงานได้ตามความต้องการ
อ้างอิง : วิกิพีเดีย

เทคนิคการถ่ายภาพวิดีโอ

มุมกล้อง

การถ่ายภาพในมุมที่ต่างกัน ยังมีผลต่อความคิดความรู้สึกที่จะสื่อความหมายไปยังผู้ดูได้ เราอาจแบ่งมุมกล้องได้เป็น 3 ระดับ คือ

1.ภาพระดับสายตา คือ การถ่ายภาพในตำแหน่งที่อยู่ในระดับสายตาปรกติที่เรามองเห็น ขนานกับพื้นดิน ภาพที่จะได้จะให้ความรู้สึกเป็นปรกติธรรมดา

2.ภาพมุมต่ำการถ่ายภาพในมุมต่ำ คือ การถ่ายในต่ำแหน่งที่ต่ำกว่าวัตถุ จะให้ความรู้สึกถึงความสูงใหญ่ ยิ่งใหญ่กว่าความเป็นจริง แสดงถึงความสง่า

3.การถ่ายภาพมุมสูง คือ การตั้งกล้องถ่ายในต่ำแหน่งที่สูงกว่าวัตถุ ภาพที่ได้จะให้ความรู้สึกถึงความเล็กความต้อยต่ำ ไม่มีความสำคัญ

เทคนิคการซูมและการโพกัส

1.ในขณะที่ซูมไม่ควรเดินหรือเคลื่อนไหว เพราะจะทำให้วีดีโอที่ได้มีโอกาสสั่นไหวสูง
2.หากต้องการเคลื่อนที่ด้วยขณะซูม ขอแนะนำให้ดึงซูมออกมาให้สุดก่อน แล้วค่อยกดปุ่มบันทึก จากนั้นให้เดินเข้าไปแทนการซูมเลนส์
3.อย่าสนุกกับการซูมจนมากเกินไป เพราะส่วนใหญ่ผู้ที่เพิ่มเริ่มเล่นกล้องมักจะชอบดึงซูมเข้า/ออก ทำให้ภาพที่ได้น่ามึนหัว เหมือนกำลังกระแทรกกำแพงโป๊กๆที่จริงแล้วการซูมจะทำเมื่อต้องการดูรายละเอียดของเหตุการณ์ เพื่อบ่งบอกเรื่องราว หรือซูมออกเพื่อแสดงภาพรวมของเหตุการณ์นั้นๆ พูดง่ายๆ จะซูมก็ควรมีเหตุมีผลมีเรื่องราวที่จะเล่าจากการซูมจริงๆ
4.ควรหยุดซูมเสียก่อนค่อยเคลื่อนไหวกล้อง หรือซูมก่อนบันทึกภาพ จุดนี้จะช่วยให้วีดีโอที่ได้น่าสนใจมากขึ้น เช่น การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ในท้องทะเล อาจจะตั้งกล้องซูมเข้าไปที่เรือจากนั้นกดปุ่มบันทึก แล้วค่อยๆซูมออกมาให้เห็นท้องทะเล

Read the rest of this entry

หลักการพื้นฐานในการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น

รู้จักกับ Symbol

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.